Danh sách

thông dụng nhất

 8 đặc điểm chính của điện toán đám mây

Các công ty dựa vào Cloud để phát triển ứng dụng hiện đại. Tìm hiểu các tính năng chính giúp phân...

 Cloud server là gì?

Cloud server là gì? Cloud server là một máy chủ vật lý đã được ảo hóa, giúp người dùng có thể...

 Multi-tenant Cloud là gì?

Multi-tenant Cloud là một kiến ​​trúc điện toán đám mây cho phép khách hàng chia sẻ tài nguyên...

 Nhà cung cấp dịch vụ Cloud là gì?

Nhà cung cấp dịch vụ Cloud, hay CSP, là công ty cung cấp các thành phần của điện toán đám mây -...

 Private Cloud là gì?

Private Cloud là một loại điện toán đám mây mang lại những lợi thế tương tự như Public Cloud, bao...

 So sánh giữa Public Cloud, Private Cloud và Hybrid Cloud

Thuật ngữ Public Cloud xuất hiện để phân biệt giữa mô hình điện toán đám mây chuẩn và Private...