Kiến trúc của Public Cloud

Public Cloud là một môi trường được ảo hóa hoàn toàn dựa vào kết nối mạng băng thông cao để truyền dữ liệu. Nhà cung cấp xây dựng kiến ​​trúc để nhiều người thuê cho phép người dùng - hoặc người thuê - chạy khối lượng công việc trên cơ sở hạ tầng dùng chung và sử dụng cùng một tài nguyên máy tính. Dữ liệu của người thuê trong Public Cloud được phân tách một cách hợp lý và vẫn bị cô lập với dữ liệu của những người thuê khác.

Các nhà cung cấp vận hành các dịch vụ đám mây ở các vị trí biệt lập hợp lý trong các khu vực Public Cloud. Những vị trí này, được gọi là vùng khả dụng, thường bao gồm hai hoặc nhiều trung tâm dữ liệu vật lý được kết nối, có tính khả dụng cao. Các tổ chức lựa chọn các khu vực khả dụng dựa trên sự tuân thủ và mức độ gần gũi với người dùng cuối. Tài nguyên đám mây có thể được nhân rộng trên nhiều vùng khả dụng để dự phòng và bảo vệ khỏi sự cố ngừng hoạt động.

Kiến trúc Public Cloud có thể được phân loại thêm theo mô hình dịch vụ. Đây là ba mô hình dịch vụ phổ biến nhất:

  • Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS), trong đó nhà cung cấp lưu trữ các thành phần cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như máy chủ và lưu trữ, cũng như một lớp ảo hóa. Nhà cung cấp IaaS cung cấp các tài nguyên máy tính được ảo hóa, chẳng hạn như máy ảo, qua internet hoặc thông qua các kết nối chuyên dụng.
  • Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS), trong đó nhà cung cấp cung cấp các công cụ phần cứng và phần mềm - thường là những công cụ cần thiết để phát triển ứng dụng, bao gồm cả hệ điều hành - cho người dùng dưới dạng dịch vụ.
  • Phần mềm như một dịch vụ (SaaS), trong đó nhà cung cấp lưu trữ các ứng dụng và cung cấp chúng cho khách hàng qua internet.

Mô hình dịch vụ xác định mức độ kiểm soát của người dùng đối với các khía cạnh nhất định của đám mây. Ví dụ: trong triển khai IaaS, khách hàng đám mây tạo máy ảo, cài đặt hệ điều hành và quản lý cấu hình mạng đám mây. Nhưng trong các mô hình PaaS và SaaS, kiến ​​trúc mạng đám mây được quản lý hoàn toàn bởi nhà cung cấp.

Ngoài ba mô hình dịch vụ chính, mô hình chức năng như một dịch vụ còn tóm tắt thêm về cơ sở hạ tầng và tài nguyên đám mây. Điều này đặc biệt hữu ích cho những khách hàng tạo microservices. Nó dựa trên máy tính không máy chủ, một cơ chế chia khối lượng công việc thành các thành phần tài nguyên nhỏ, theo hướng sự kiện và chạy mã lệnh mà không cần cố ý tạo và quản lý các máy ảo. Điều này cho phép các tổ chức thực thi các tác vụ dựa trên mã theo yêu cầu khi được xử lý; các thành phần chỉ tồn tại miễn là nhiệm vụ được giao chạy. Trong mô hình này, nhà cung cấp xử lý việc bảo trì máy chủ bên dưới.
Các tổ chức cũng có thể chọn nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trên Public Cloud. Nhà cung cấp cung cấp một nền tảng lưu trữ với các dịch vụ như lưu trữ vật lý, đối tượng lưu trữ và các ứng dụng lưu trữ, chẳng hạn như sao lưu và lưu trữ.

  • 0 Người dùng thấy cái này hữu dụng
Câu hỏi này có giúp gì được cho quý khách không?

Bài viết liên quan

Lợi ích và thách thức của Public Cloud

Các doanh nghiệp phải cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm của việc áp dụng Public Cloud để xác...

Lưu ý các chi phí cho Public Cloud

Chi phí cho Public Cloud thường được lập hóa đơn theo cấu trúc trả tiền cho mỗi lần sử dụng,...

Bảo mật cho Public Cloud

Bảo mật là mối quan tâm của nhiều doanh nghiệp vì tính chất nhiều đối tượng thuê của Public...

Public Cloud là gì?

Public Cloud là một nền tảng sử dụng mô hình điện toán đám mây chuẩn để cung cấp các tài nguyên...