So sánh giữa Public Cloud, Private Cloud và Hybrid Cloud

Thuật ngữ Public Cloud xuất hiện để phân biệt giữa mô hình điện toán đám mây chuẩn và Private Cloud (là một kiến ​​trúc điện toán đám mây độc quyền dành riêng cho một tổ chức). Private Cloud tiêu chuẩn mở rộng tài nguyên trung tâm dữ liệu hiện có của công ty và chỉ công ty đó mới có thể truy cập được.

Các Public Cloud và Private Cloud cung cấp các dịch vụ tương tự - chẳng hạn như máy tính, lưu trữ và mạng - và các khả năng như khả năng mở rộng. Tuy nhiên, hai mô hình có sự khác biệt đáng kể về cách thức hoạt động và cung cấp các dịch vụ đó.

Tài nguyên Public Cloud chạy trên cơ sở hạ tầng nhiều người thuê, dùng chung và có sẵn cho người dùng qua internet. Ngược lại, Private Cloud bao gồm kiến ​​trúc một người thuê chạy trên cơ sở hạ tầng thuộc sở hữu tư nhân.

Ngoài sự khác biệt về kiến ​​trúc, các mô hình Public Cloud và Private Cloud khác nhau về giá cả, hiệu suất, bảo mật, tuân thủ và hơn thế nữa. Private Cloud yêu cầu đầu tư trả trước lớn cho cơ sở hạ tầng đám mây, trái ngược với mô hình trả tiền theo nhu cầu của Public Cloud. Về mặt hiệu suất, Public Cloud có thể gặp phải các vấn đề về băng thông mạng và kết nối vì nó chủ yếu dựa vào internet công cộng. Private Cloud có thể cung cấp hiệu suất và độ tin cậy nhất quán hơn vì nó được đặt tại vị trí của Công ty.

Cả hai mô hình Public Cloud và Private Cloud đều cung cấp các dịch vụ bảo mật phổ biến. Tuy nhiên, Private Cloud cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết hơn đối với cấu hình và cách ly vật lý. Private Cloud cũng đặt ra ít vấn đề tuân thủ hơn vì dữ liệu không chuyển ra khỏi vị trí Công ty. Các tổ chức có nhu cầu tuân thủ nghiêm ngặt thường chọn Private Cloud.

Những khác biệt này áp dụng cho Private Cloud đầu tư tập trung. Tuy nhiên, các mô hình Private Cloud thay thế làm mờ ranh giới giữa điện toán công cộng và điện toán tư nhân. Các nhà cung cấp đám mây hiện cung cấp các phiên bản tại chỗ của các dịch vụ Public Cloud của họ. Cách này triển khai phân tán này hoạt động như các Private Cloud biệt lập, nhưng chúng được gắn với đám mây của nhà cung cấp.

Hybrid Cloud và Multi Cloud

Mô hình thứ ba, Hybrid Cloud, là sự kết hợp của các dịch vụ Public Cloud và Private Cloud, được duy trì bởi cả các nhà cung cấp nội bộ và bên ngoài và với sự điều phối giữa hai dịch vụ này. Mô hình này cho phép các tổ chức tận dụng lợi ích của Public Cloud đối với một số khối lượng công việc nhất định, chẳng hạn như để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến, nhưng cũng duy trì Private Cloud của họ cho dữ liệu và ứng dụng nhạy cảm, quan trọng hoặc được quản lý cao. Có một số lợi ích của Hybrid Cloud - chẳng hạn như các tùy chọn triển khai linh hoạt, kiểm soát chi phí tốt hơn và khả năng di chuyển giữa các môi trường.

Một tùy chọn liên quan là kiến ​​trúc đa đám mây (multi cloud), trong đó doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn một đám mây. Thông thường nó đề cập đến việc sử dụng nhiều Public Cloud. Tùy thuộc vào nhu cầu của mình, một doanh nghiệp có thể chọn sử dụng cả mô hình hỗn hợp và đa đám mây.

  • 0 Người dùng thấy cái này hữu dụng
Câu hỏi này có giúp gì được cho quý khách không?

Bài viết liên quan

Cloud server là gì?

Cloud server là gì? Cloud server là một máy chủ vật lý đã được ảo hóa, giúp người dùng có thể...

Multi-tenant Cloud là gì?

Multi-tenant Cloud là một kiến ​​trúc điện toán đám mây cho phép khách hàng chia sẻ tài nguyên...

Private Cloud là gì?

Private Cloud là một loại điện toán đám mây mang lại những lợi thế tương tự như Public Cloud, bao...

Nhà cung cấp dịch vụ Cloud là gì?

Nhà cung cấp dịch vụ Cloud, hay CSP, là công ty cung cấp các thành phần của điện toán đám mây -...

8 đặc điểm chính của điện toán đám mây

Các công ty dựa vào Cloud để phát triển ứng dụng hiện đại. Tìm hiểu các tính năng chính giúp phân...