Cloud Hosting

Techcity Hosting - Basic

Ổ cứng 2GB SSD

Không giới hạn Traffic

Không giới hạn FTP Account

Không giới hạn Email Account

2 SQL Database

2 Sub-Domain

2 Parked Domain

2 Add-on Domain

Techcity Hosting - Deluxe

Ổ cứng 5GB SSD

Không giới hạn Traffic

Không giới hạn FTP Account

Không giới hạn Email Account

5 SQL Database

5 Sub-Domain

5 Parked Domain

5 Add-on Domain

Techcity Hosting - Luxury

Miễn phí tên miền .com

Ổ cứng 10GB SSD

Không giới hạn Traffic

Không giới hạn FTP Account

Không giới hạn Email Account

10 SQL Database

10 Sub-Domain

10 Parked Domain

10 Add-on Domain

Techcity Hosting - Premium

Miễn phí tên miền .com

Ổ cứng 20GB SSD

Không giới hạn Traffic

Không giới hạn FTP Account

Không giới hạn Email Account

Không giới hạn SQL Database

Không giới hạn Sub-Domain

Không giới hạn Parked Domain

Không giới hạn Add-on Domain